Norsk Personal med nytt utseende!

Norsk Personal med nytt utseende!

I takt med utviklingen i resten av samfunnet har vi nå pusset opp vår digitale profil. Vi fokuserer på å bli en foretrukket leverandør av personell til en rekke bransjer, og vi jobber i den forbindelse aktivt for å kvalitetssikre alle ledd av prosessene som inngår i...